Zakoni / Propisi / Info

CLAUSULA INTABULANDI važnost i značenje

CLAUSULA INTABULANDI važnost i značenje

Продавац је сагласан да Купац може уписати у катастру непокретности и другим јавним књигама своје право својине као и сва друга права која му по овом Уговору припадају, на основу овог Уговора и посебне изјаве оверене код надлежног јавног бележника од стране Продавца, којом Продавац потврђује да је укупно договорена купопродајна цена по овом Уговору исплаћена у целости и то без икаквог његовог даљег питања и сагласности (clausula intabulandi).


Detaljnije

OSNOVNE PREPORUKE PRI KUPOVINI NEPOKRETNOSTI

OSNOVNE PREPORUKE PRI KUPOVINI NEPOKRETNOSTI

"Исти стан продаван пет пута! Купци станова преварени! Продали туђу кућу!”, само су неки од наслова текстова из новина који говоре о томе колико је тешко на сигуран начин доћи до свог крова над главом. Годинe пролазе, а превара и даље има, па уколико сте спремни да се упустите у агонију куповине стана или куће. Дајемо Вам неколико савета, који би могли да вам олакшају пут до потписивања уговора о продаји непокретности.


Detaljnije

REČNIK POJMOVA U GRAĐEVINARSTVU

REČNIK POJMOVA U GRAĐEVINARSTVU

REČNIK POJMOVA U GRAĐEVINARSTVU ĆE VAM POMOĆI UKOLIKO REŠITE SAMI DA GRADITE OBJEKAT ILI UKOLIKO ŽELITE DA KUPITE STAN U IZGRADNJI DA RASTUMAČITE POJMOVE SA KOJIMA SE MOŽDA PRVI PUT SUSREĆETE


Detaljnije

POREZ NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA

POREZ NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA

POREZ NA PRENOS APOSLUTNIH PRAVA, RANIJE POREZ NA PROMET NEPOKRETNOSTI JE PORESKA OBAVEZA PRODAVCA ALI JE U PRAKSI UOBIČAJENO DA TU OBAVEZU PREUZME KUPAC. ZAKONODAVAC JE PREDVIDEO MOGUĆNOST DA UKOLIKO UGOVORNA STRANA KOJA JE UGOVOROM PREUZELA OBAVEZU PLAĆANJA NE PLATI POREZ, ISTI NAPLATI OD DRUGE UGOVORNE STRANE.


Detaljnije